Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GŁÓWNA


  POWRÓT

Nasza szkoła liczy dwa piętra.

Mamy dobrze wyposażone sale do prowadzenia zajęć lekcyjnych zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. Placówka posiada następujące pracownie:
internetową, gospodarswa domowego,drewna, plastyki.
Ponadto pomieszczenia do zajęć specjalistycznych:
gabinet logopedyczny, gabinet integracji sensorycznej, salę do rehabilitacji,gabinet gimnastyki korekcyjnej, gabinet do zajęć prowadzonych metodą Tomatisa, gabinet psychologa
i pedagoga. W szkole znajdują się rownież:
gabinet lekarski
i stomatologiczny, 3 świetlice, sala gimnastyczna,
placyk do zabaw dla młodszych dzieci, boisko oraz stołówka.
Uczniowie posiadają własne szafki na odzież i obuwie,
w miejsce tradycyjnych boksów dla poszczególnych klas.


Wybierz pomieszczenie, ktore chcesz zobaczyć: