Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GŁÓWNA

Prace uczniów wykonane na zajęciach
ceramiki i plastyki