Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GŁÓWNA

  POWRÓT

 • Jesteśmy Zespołem Szkół obejmującym Szkołę Podstawową
  i Gimnazjum.

 • Zaliczamy się do najstarszych szkół specjalnych w Warszawie.

 • Placówka znajduje się w centrum Woli, co zapewnia dogodny dojazd dzieciom z gmin warszawskich i sąsiednich.

 • Naszymi uczniami są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym staramy się zapewnić wszechstronny rozwój.

 • W pracy dydaktycznej posługujemy się podstawami programowymi ze szkoły masowej.

 • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedów, reedukatorów, nauczycieli korektywy.

 • Materiał nauczania realizujemy poprzez stosowanie autorskich programów, a zajęcia rewalidacyjne w oparciu o programy terapii indywidualnej.

 • Nasza szkoła od lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

 • Posiadamy gabinet stomatologiczny i lekarski (bezpłatne).

 • Zapewniamy opiekę w dobrze działającej świetlicy oraz smaczne i tanie obiady.

 • W miarę możliwości staramy się zapewnić uczniom atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne:sportowe, wokalne, rytmiczno-ruchowe, komputerowe, plastyczne. Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach odnąszą duże sukcesy poza terenem szkoły.

 • Uczymy dzieci obsługi komputerów w odpowiednio wyposażonej pracowni z dostępem do Internetu.

 • Od paru lat w naszej szkole prowadzone są lekcje języka angielskiego.

 • Organizujemy wycieczki krajoznawcze, a także zagraniczne i w miarę możliwości "zielone szkoły" i turnusy rehabilitacyjno-wypocznkowe
  w czasie ferii zimowych i wakacji.

 • Placówkę naszą wyróżnia indywidualne, przyjazne podejście do dziecka, praca w małych zespołach klasowych.

 • Wspieramy rodzinę dziecka w jej codziennej pracy, ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

 • Pragniemy przygotować uczniów do życia w zmieniających się warunkach społecznych.

 • Dążymy do tego aby nasi absolwenci zostali wszechstronnie przygotowani do życia w społeczeństwie z możliwością samodzielnego egzystowania i samorealizacji.