Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOłA PRZYJAZNA DZIECKU
      STRONA GłÓWNAW naszej placówce oferujemy naszym wychowankom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i w ciekawy sposób spędzać czas po lekcjach.
W wolnym czasie zapraszamy uczniów na nastepujące zajęcia:

TENIS STOŁOWY

                  

    ZESPÓŁ WOKALNY

KOŁO TURYSTYCZNE

                   

KOŁO NAUKOWE

SCHOLKA

                            

KOŁO CERAMICZNE

             BĘBNY

                  

        REDAKCJA GAZETKI
                      SZKOLNEJ

        

KOŁO MODELARSKIE


ZAJĘCIA SPORTOWE

ZAJĘCIA KOMUNIKACYJNE

                  

       ZAJĘCIA TEATRALNE
              DLA DZIECI MŁODSZYCH