Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOłA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GLÓWNA

             


Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci, ktore mają kłopoty z realizacją programu nauczania w szkołach masowych.
W naszej szkole otoczone fachową i życzliwą opieką mogą bezstresowo zdobywać wiedzę i umiejętności oraz osiągać sukcesy,
co pozwala im uwierzyć we własne możliwości.

Stosujemy nowoczesne metody nauczania i rewalidacji, kładąc jednocześnie nacisk na nabycie przez naszych wychowanków zaradności życiowej i samodzielności.

Po lekcjach nasi uczniowie w oczekiwaniu na rodziców mogą ciekawie spędzać czas w trzech świetlicach oraz uczestniczyć w różnego rodzaju kołach zainteresowań.

Utrzymujemy szerokie kontakty z innymi placówkami: organizujemy imprezy, festyny, konkursy przedmiotowe,
które są okazją do wspólnej zabawy oraz rywalizacji na różnych polach. W szkole działa kino domowe, z którego korzystają nasi uczniowie oraz goście.