Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOłA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GłÓWNAW naszym Zespole Szkół znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 147
i Gimnazjum Nr 149


SZKOŁA PODSTAWOWA

Obecnie obejmuje: dwie klasy pierwsze (1a i 1b), dwie klasy drugie (2a i 2b)), jedną klasę trzecią (3a) i jedną klasę czwartą (4c), dwie klasy piąte (5a i 5b), trzy klasy szóste, (6a, 6b i 6d - dla dzieci niewidomych).
Klasy: 2b, 4c, 6c realizują program pzreznaczony dla dzieci upośledzonych
w stopniu umiarkowanym.

Dzieci z klas młodszych realizują program nauczania zintegrowanego, przeznaczonego dla klas 1-3. W ramach tego programu mają 3 godziny wychowania fizycznego tygodniowo, w tym 1 godzinę nauki pływania. Edukacja dzieci najmłodszych wspomagana jest następującymi zajęciami
i metodami :

alternatywne metody komunikacji
integracja sensoryczna
reedukacja
gimnastyka korekcyjna
reedukacja
logopedia
zajęcia prowadzone metodą Dennisona


GIMNAZJUM

Obejmuje aktualnie: dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie i jedną klasę trzecią.
Klasa IIb realizuje program pzreznaczony dla dzieci upośledzonych
w stopniu umiarkowanym.

Uczniowie gimnazjum obowiązkowo uczęszczają na następujące techniki :

  KOMPUTERY,   DREWNO,  GOSPODARSTWO DOMOWE
[Zajęcia te odbywają się w wymiarze 2-óch godzin w tygodniu,
       z podzialem klasy na grupy.]

W SZKOLE WE WSZYSTKICH KLASACH ODBYWA SIĘ NAUKA RELIGII.


POCZĄTEK STRONY