Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GłÓWNAWszyscy członkowie Rady Pedagogicznej posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie do pracy z dziećmi specjalnej troski.
Wielu nauczycieli ukończylo różnego rodzaju kursy lub studia podyplomowe, uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.Wiele osób z naszego grona ma tytuł nauczyciela dyplomowanego, inni czynią starania o jego przyznanie.

Rada Pedagogiczna wg stanowisk i prowadzonych zajęć obowiązkowych.
DYREKTOR SZKOłY
STEFAN PODMOKŁY
WICEDYREKTOR SZKOłY
KRZYSZTOF MIŁOSZ
PEDAGOG
ALICJA JUDASZEWSKA (GIMNAZJUM), ZUZANNA MOSZ (SZKOŁA PODSTAWOWA)
PSYCHOLOG
EWA WIEJCKA
JĘZYK POLSKIHISTORIAWOS
MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA
IZABELA KRZYWICKA
BARBARA LENARCZYK
EWA ŚWIDERSKA
ALICJA JUDASZEWSKAANDRZEJ RATYŃSKI
JĘZYK ANGIELSKIGEOGRAFIAPRZYRODA/BIOLOGIA
ALICJA MARKOWSKAANDRZEJ RATYŃSKIMIROSŁAWA OSTALSKA
EWA ŚWIDERSKA
MATEMATYKAFIZYKA CHEMIA
BARBARA CISZEWSKA
MIROSŁAWA OSTALSKA
EWA ŚWIDERSKA
ZOFIA MARKIEWICZ
ANDRZEJ RATYŃSKIANDRZEJ RATYŃSKI
MUZYKAPLASTYKAWF
KRZYSZTOF MIŁOSZANNA IWAŃSKAARTUR KRÓLIKOWSKI
TOMASZ DOBRODZIEJ
INFORMATYKATECHNIKA-DREWNOGPOSPODARSTWO DOMOWE
MAŁGORZATA KNIHINICKADARIUSZ KOBYLAŃSKIIZABELA KRZYWICKA
LOGOPEDIAREEDUKACJAGILNASTYKA
KOREKCYJNA
GRAŻYNA ŻELAZNY
INGA PIOTROWSKA
KATARZYNA JARZĘBSKA
BOŻENA KAROS
BARBARA LENARCZYK
MARIA MAJ KOWALSKA
MAGDALENA PACHNICKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
KATARZYNA WŁODARCZYK
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
TOMASZ DOBRODZIEJ
NAUCZANIE ZINTEGROWANE
KATARZYNA WŁODARCZYK,
DOROTA FROŁOW,
ANNA GRĄDZIEL
EWA MĘDRZECKA,   
KLASA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH
ANNA SIENIAWSKA
KLASY DLA DZIECI REALIZUJĄCYCH PROGRAM DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH
W STOPNIU UMIARKOWANYM
BOŻENA KAROS,
MARTA GRZEGORCZYK,
KAZIMIERA BERGIER
MARIA MAJ-KOWALSKA
ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
MAGDALENA PODMOKŁY
ZAJĘCIA METODĄ TOMATISA
KINGA PAWLAK
ŚWIETLICA
KIEROWNIK - DANUTA ŚMIECH
BOŻENA SZUMIŃSKA, EDYTA DZIERŻANOWSKA,
ANNA GOŁKO-CIEŚLAK DOROTA KALISZ,
ZUZANNA BOROWICZ
RELIGIA
JUSTYNA DOMAŃSKA


POCZĄTEK STRONY