Zespół Szkół Specjalnych Nr101 w Warszawie

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU
   STRONA GŁÓWNA

  POWRÓT

Za powstanie naszej placówki przyjmuje się datę
1 luty 1923 rok.

W części budynku szkoły powszechnej przy
ul.Chłodnej 37powstała 7-klasowa Publiczna Szkoła Specjalna Nr 147 dla upośledzonych umysłowo.

Była to pierwsza szkoła specjalna w Wasrszawie.

Kierownictwo szkoły objęła pani Wanda Radziszewska, organizatorka szkół specjalnych na terenie Warszawy, współpracująca ściśle z profesor Marią Grzegorzewską.

Kolejną siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Dworskiej (obecnie Kasprzaka), gdzie szkoła zajmowała jedno piętro.

1 września 1966 roku szkoła przeniesiona została do budynku Liceum przy ul.Rogalińskiej 2.

W 1974 roku kolejną siedzibą szkoły stał się samodzielny budynek przy ulicy Karolkowej 56, gdzie szkoła znajduje się do chwili obecnej.

W latach 1974-1978 Szkoła Podstawowa Specjana Nr 147 posiadała filię, która zorganizowana była w budynku przy ulicy Ożarowskiej 71. Mieściły się tam klasy młodsze i świetlica, a w placówce macierzystej klasy od piątytch do ósmych.

1 września 2000 roku szkoła przekształciła się
w Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 obejmujący: Szkołę Podstawową Specjalną Nr 147 i Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 7.

Od września 2004 roku została zmieniona nazwa szkoły
na Zespół Szkół Specjalnych Nr101 obejmujący:
Szkołę Podstawową Specjalną Nr 147
                     i Gimnazjum Specjalne Nr 149 .

Budynek szkolny jest świadectwem budownictwa przedwojennego (jednym z nielicznych na terenie Woli).
Liczy około 80 lat. Od momentu przeniesienia tu siedziby szkoły wymagał wielu zabiegów w przystosowaniu go i wyposażeniu dla potrzeb istnienia placówki.Wiele wysiłku i zaangażowania dla poprawy warunków funkcjonowania szkoły wnieśli kolejni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji, a także rodzice.
W latach 90-tych przeprowadzone zostały poważne prace naprawczo-remontowe: naprawa dachu, rozbudowa stołówki, remont toalet dla chłopców, dziewcząt i personelu, remont ogrodzenia szkoły.
W roku 2001 przeprowadzono remont sali gimnastycznej.
W ostatnich latach dokonano wymiany okien, drzwi wejściowych
i drzwi wewnętrznych oraz przeprowadzono kapitalny remont wszystkich pomieszczeń łącznie ze stołówką, a tradycyjną szatnię zastąpiły nowoczesne szafki dla uczniów.